معاون وزیر کشور یک بانوی کرد شد

ژیلا سجادی

پیرو دستور رئيس‌جمهوری، ژيلا سجادى، بانوى كُرد سنندجی، عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی در جايگاه معاونت وزير و رئيس مؤسسه آموزشى علمى و كاربردی وزارت کشور منصوب می‌شود.

ژیلا سجادی دارای مدرک دکترای تخصصی جغرافیای انسانی از انگلیس است. او در‌حال‌حاضر عضو هيئت علمی دانشکده علوم زمین و گروه جغرافیای انسانی و آمایش دانشگاه شهید بهشتی است. سجادی در این سال‌ها در حوزه جغرافیای شهری، توسعه پایدار شهری، جمعیت‌شناسی و محیط زیست پژوهش‌های متعددی انجام داده است. با این انتصاب ژیلا سجادی نخستین زن کُرد خواهد بود که به‌عنوان معاون وزیر کشور انتخاب می‌شود. اگرچه انتصاب وزراي زن در دولت دوازدهم محقق نشد، اما وعده انتصاب معاونان زن از قول‌هاي حسن روحاني بود كه حالا گويي كم‌كم محقق مي‌شود.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*