طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان،‌ اقدامی برای جلب اعتماد مردم

نماینده کلیمیان ایران در مجلس ضمن حمایت از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اعلام کرد: اجرای این طرح قانونی موجب اعتماد بیشتر مردم به مسئولان نظام می‌شود و من حاضرم به صورت داوطلبانه اولین فردی باشم که اموالم در راستای این طرح مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سیامک مره‌صدق نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی ضمن حمایت از طرح نمایندگان برای اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: نظر من کلی‌تر از این است و آن حرکت در مسیر شفافیت مسائل مالی چه در مورد مسئولان و چه در مورد سایرین است و بر این اساس باید منشاء دارایی‌های همه مردم مشخص شود.

وی افزود: اصل شفافیت مالی و اصل محدود کردن معاملات نقدی از جمله کارهایی است که باید برای مبارزه با فساد اقتصادی به طور جدی صورت گیرد.

نماینده کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اقدام بسی ر خوبی در جهت اعتمادسازی بیشتر در بین مردم نسبت به مسئولان نظام است و گام مثبتی است که در این مسیر برداشته شده است.

مره‌صدق خاطرنشان کرد: باید مبادلات مالی تا سقف محدودی به صورت نقدی انجام شود و معاملات باید از طریق بانکی انجام شده و به ثبت برسد و از این طریق جلوی ارتشاء و سوء استفاده‌های مالی گرفته شود و هر فردی که بخواهد پولی را در جایی سرمایه‌گذاری کند باید منشاء مشروع بودن آن پول را اثبات کند.

وی در پایان گفت: در راستای اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حاضر هستم تا به صورت داوطلبانه اولین فردی باشم که اموالم مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شما می‌توانید نسخه انگلیسی این خبر را از طریق لینک زیر مشاهده فرمائید:

Iran Working on Plan to Oblige Officials to Restitute Ill-Gotten Gains

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*