خودکشی قاتل مسلمانان بوسنی با سرکشیدن زهر

خودکشی قاتل مسلمانان بوسنی

«اسلوبودان پرالیاک» از فرماندهان نظامی جنگ بوسنی در جریان جلسه تجدید نظر دادگاه بین المللی جنایات جنگی در لاهه هلند، ظرف حاوی زهر را سرکشید و خودکشی کرد.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*