از «حسن» تا «محسن»؛ تاریخ را باید از «سر» نوشت

محمدرضا اسدزاده

تقدیم به «سر»ی که رفت تا ایران «سرفراز» بماند و بیاموزاند که تاریخ را باید از «سر» نوشت.

او که ۵ مهر ماه سال ۱۳۶۰ با طرح عملیات ثامن الائمه، حصر آبادان را شکست، «حسن باقری» بود که ۲۵ سال داشت؛ و او که امروز حصارهای تفکر داعشی را در اندیشه‌های ماتریالیستی جهان شکست، «محسن حججی» ست که ۲۵ سال دارد.

«حسن» معروف بود به جوان‌ترین فرمانده ایران و خبرنگار روزنامه جمهوری اسلامی بود که «فرمانده» شد؛ و «محسن»، معروف است به فعال عرصه نشر و کتاب و اهل فرهنگی که «سردار» شد.

«حسن» مدافع حریم آبادان شد و پیروز آبادان ی که نماد دیروز ایران بود؛ و «محسن» مدافع حریم حرم شد و پیروز حریمی که نماد امروز ایران است.

«فکه» مرکز پرواز «حسن» شد، همان جایی که واژه نامه «منتهی الارب» در تعریف واژگانی آن نوشته است: « درصور فلکی، جایی که ستارگان گردآمده اند و شگفتی می آفرینند…»؛
و «التنف» مرکز پرواز «محسن» شد، جایی در مجاورت کوه های مرتفع که در لغت نامه عرب آن را: « صدایی می نامند که در گوش ها می وزد… »
«حسن» ستاره چشم های ایران شد و «محسن» صدای گوش های ایران.

«حسن» و «محسن»؛ نمادهای دیروز و امروز ایرانِ فردا هستند؛ که تاریخ می سازند و می آموزانند که تاریخ را باید از سر نوشت؛ تا شاهدی باشند برای روشنفکران و متفکران و معلمان و هنرمندان ایرانی که تاریخ می گویند و تاریخ می خوانند و تاریخ می نویسند…

پنجم مهرماه ۱۳۹۶، پیکری روی دست های مردم شهر می رود تا تاریخ بسازد و این صدای آشنای اوست که از میانه ی کوه های مرتفع «التنف» در گوش ایران ما می پیچد…

بیست سال پیش که هیچ اثری از وجود «داعش» در جهان نبود، در مهر ماه ۱۳۷۶ فیلمی روی پرده های سینمای ایران رفت که دیالوگی از آن در گوش روشنفکری ایرانی طنین انداز است؛ امروز که به  آشوب های خاورمیانه می نگریم چقدر نیاز به آن دیالوگ ملموس است. آنگاه که «حاج کاظم» در فیلم «آژانس شیشه ای» گفت:
«به اونا بگو بین عباس و BBC یکی رو انتخاب کنن. حافظ امنیت ملی برای من امثال عباسه، اگه BBC امنیت ملی اونا رو تعیین می کنه، هرکی قبله خودش رو بچسبه!»

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*