جذب سرمایه‌گذار خارجی با استفاده از استانداردهای بین‌المللی حسابداری

محمد قسیم عثمانی
محمد قسیم عثمانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت برای فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی باید در گزارشگری مالی از استانداردهای بین‌المللی حسابداری (IFRS) استفاده شود.

محمد قسیم عثمانی درباره بکارگیری استانداردهای بین المللی حسابداری گفت: استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) قابلیت مقایسه واحدهای اقتصادی را فراهم می‌کند.

نماینده مردم بوکان درمجلس شورای اسلامی افزود: برای مقایسه واحدهای اقتصادی داخل کشور با کشورهای دیگر باید از روش‌های گزارشگری مالی یکسانی استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: مقایسه عملکرد مالی سود و زیان یک بانک ایرانی با بانک خارجی، زمانی معنی پیدا می‌کند که از استانداردهای مالی متحدی استفاده شده باشد.

عثمانی گفت: گزارش‌های مالی یک شرکت، زمانی برای سرمایه‌گذاران خارجی قابل قبول است که از استانداردهای بین المللی حسابداری استفاده شده باشد.

وی ادامه داد: برای فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور و اینکه صورت‌های مالی واحدهای اقتصادی داخلی با کشورهای خارجی قابل مقایسه باشد باید از استانداردهای گزارشگری بین المللی مالی استفاده شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت‌ها و بانک‌ها حداقل باید بگویند در صورت استفاده از استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی ؛ وضعیت مالی شرکت و بانک مذکور به چه صورتی خواهد شد.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*