تا اتمام نفت جهان چند روز باقی مانده است؟

آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ روز دیگر ذخایر نفت خام قابل برداشت جهان (با میزان تولید و مصرف فعلی) به اتمام می‌رسد، یعنی تا اتمام ذخایر نفت جهان چیزی در حدود ۴۶ سال باقی مانده است.

نفت خام در حال حاضر بزرگ‌ترین سهم را در سبد انرژی جهان دارد. این حامل انرژی به دلیل سهم بالای خود در تأمین انرژی اهمیت بالایی در مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان دارد.

همواره یکی از نگرانی‌ها در خصوص تأمین انرژی جهان، زمان اتمام ذخایر قابل برداشت نفت خام است. به همین دلیل افزایش ظرفیت‌ها در بخش‌هایی چون گاز طبیعی، انرژی‌های تجدیدپذیر، زغال‌سنگ، انرژی زمین گرمایی، تأمین انرژی از زباله و انرژی‌های گیاهی به سرعت در حال انجام است.

برآوردهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ روز دیگر ذخایر نفت خام قابل برداشت جهان (با میزان تولید و مصرف فعلی) به اتمام می‌رسد. یعنی تا اتمام ذخایر نفت جهان چیزی در حدود ۴۶ سال فاصله داریم.

باید توجه داشت که احتمال زیادی در ارتقای دانش فنی افزایش ضریب برداشت و حتی تولید دستگاه‌هایی که نسبت به تجهیزات فعلی، فنّاوری، راندمان و کارایی بالاتری داشته باشند در ۴ دهه آتی وجود دارد که مسلماً افزایش دانش و فنّاوری، به افزایش ظرفیت‌های دسترسی به منابع نفتی خواهد انجامید و ممکن است ذخایری که اکنون در میدان‌های مختلف غیرقابل برداشت محسوب می‌شوند، به ذخایر قابل برداشت تبدیل شوند.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*