آخرین آرزوی صدام چه بود؟

آخرین آرزوی صدام چه بود؟

قاضی پرونده صدام دیکتاتور سابق عراق فاش کرد که سرهنگ قذافی تا آخرین لحظات سعی در فراری دادن صدام از زندان داشت.

بازجوی صدام دیکتاتور سابق عراق در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفته است که سرهنگ قذافی تا آخرین لحظات سعی در فراری دادن صدام از زندان داشت.

منیر حداد که مسئول محاکمه صدام بوده است جرئیات جدیدی درباره وی افشا کرده و گفته است که آنچه موجب تسریع در محاکمه وی شد این است که نگرانی‌های مبنی بر فراری دادن صدام از زندان به وجود آمده بود.

حداد در ادامه گفت: آنچه محاکمه‎اش را متمایز کرده خونسردی وی در طول محاکمات بود.

وی افزود: سرهنگ قذافی تا آخرین لحظات با پیشنهاد رشوه به نگهبانان آمریکایی سعی در خارج کردن صدام از زندان داشت.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*