ماهیت نوروز نباید با مصرف‌گرایی دچار خدشه شود

norouz

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تاکید بر لزوم کنترل مصرف گرایی در خریدهای نوروزی گفت رسانه‌ها با تولید برنامه‌های مناسب مردم را در مسیر درست مصرف کردن هدایت کنند.

masoud rezayiمسعود رضایی با تأکید بر اینکه باید مصرف گرایی را در خریدهای نوروزی کنترل کرد، گفت: شکی نیست که دید و بازدیدهای عید موجب تحکیم روابط خانوادگی و همبستگی میان فامیل شده و به نوعی ارتباط خانواده‌ها را نزدیک می‌کند اما باید در این ایام دقت شود که مهمانی و صله رحم موجبات اسراف و مصرف گرایی را فراهم نکند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه نوروز یکی از آیین‌های سنتی و ملی ایرانی‌ها به شمار می‌رود، گفت: ماهیت اصلی نوروز نباید با خریدهای بی مورد و مصرف گرایی دچار خدشه شده و از بین برود متأسفانه الگوی غلط مصرف و چشم و هم چشمی از جمله مواردی است که در خریدهای عید به خوبی نمود پیدا می‌کند؛ بهتر است مردم در این رابطه دقت کنند که بدون توجه به نیاز واقعی اقدام به خرید نوروزی نکنند.

وی با بیان اینکه در خریدهای نوروزی باید از مصرف گرایی و تجمل گرایی پرهیز و دوری کرد، ادامه داد: در نوروز باید از برخی عادت‌ها دوری کرد البته نو شدن و خرید کردن خوب است اما باید در این رابطه تعادل رعایت شود تا به مصرف‌گرایی و تجمل گرایی ختم نشود.

نماینده مردم شیراز در مجلس دهم، با یادآوری اینکه در زمینه مصرف گرایی باید به مردم هشدارهای لازم داده شود و در این زمینه آنها را آگاه کرد، گفت: بهتر است رسانه‌ها به ویژه صداوسیما با تولید برنامه‌های مناسب مردم را در مسیر درست مصرف کردن هدایت کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه صدا وسیما نباید با تولید برنامه‌های نامناسب مردم را به سمت مصرف گرایی سوق دهد، تصریح کرد: نوروز باستانی سبک زندگی ایرانی – اسلامی است از این رو تجمل گرایی و مصرف گرایی شایسته سبک زندگی ایرانی – اسلامی نیست.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*