مدرسه‌ای که طی دو سال گذشته به زندان داعش تبدیل شده بود آزاد شد.

بعد از آزادسازی شهر حلب به دست ارتش سوریه، کودکان اهل حلب بار دیگر برای آموختن علم به مدرسه‌ای بازگشتند که طی دو سال گذشته به زندان داعش تبدیل شده بود.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*