اکثر مشکلات امروز منطقه ناشی از سیاست‌های عربستان است

naseri nejad

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون شورای همکاری خلیج فارس بیانیه‌های زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است، اظهار داشت ما تنها در شرایطی با آنها وارد گفتگو می‌شویم که عربستان سعودی به تنهایی تصمیم گیرنده نهایی این شورا نباشد، چرا که اکثر مشکلات امروز منطقه ناشی از سیاست‌های این کشور است.

مجید ناصری نژاد درخصوص درخواست اخیر شورای همکاری خلیج فارس جهت مذاکره با جمهوری اسلامی ایران گفت: استراتژی جمهوری اسلامی ایران همواره براساس حکمت، مصلحت و عزت بوده که ناشی از آموزه‌های قرآن کریم است، لذا در اساس با اصل مذاکره مشکلی نداریم اما خط قرمزهایی وجود دارد که باید رعایت شود.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر قرار باشد سیاست‌های شورای همکاری خلیج فارس براساس دریافتی آنها لابی صهیونیستی باشد، جمهوری اسلامی ایران آن را مورد پذیرش قرار نداده و باید قائل به رعایت تمامی خطوط قرمز تعیین شده در نظام باشیم.

وی تصریح کرد: تاکنون شورای همکاری خلیج فارس بیانیه‌های زیادی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است، لذا نمی‌توانند به این راحتی از عقاید گذشته خود کوتاه بیایند، بنابراین ما تنها در شرایطی با آنها وارد گفتگو می‌شویم که عربستان سعودی به تنهایی تصمیم گیرنده نهایی این شورا نباشد، چرا که اکثر مشکلات امروز منطقه ناشی از سیاست‌های این کشور است.

رئیس کارگروه بحرین در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه عربستان روی دوم سکه رژیم صهیونیستی است، خاطرنشان کرد: جنایات عربستان در قسمت‌هایی بسیار بیشتر از رژیم صهیونیستی بوده، لذا مذاکرات نباید باعث شود که این ذهنیت به وجود بیاید که ما در تأیید رفتار آنها هستیم.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*