استفاده از سطل زباله روشی برای تنبیه رانندگان متخلف

car

چینی‌ها خودرویی را که در منطقه پارک ممنوع پارک کرده بود با زباله تنبیه کردند.

این خودرو به علت پارک کردن در منطقه پارک ممنوع در یکی از خیابان‌های شهر هه‌فی در استان آن‌هویی چین در محاصره سطل‌های زباله قرار گرفت.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*