ملانیا ترامپ مراسم سخنرانی همسرش را ترک کرد!

trump

ملانیا ترامپ همسر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در اقدامی عجیب، از حضور در سخنرانی همسرش سر باز زد.

در مراسمی که با حضور حامیان رییس جمهور آمریکا برگزار شده بود، دونالد ترامپ ابتدا از همسرش خواست که از حاضران تقدیر کند، ملانیا هم پس از آنکه چند کلمه ای گفت، به جای نشستن در جلسه و گوش دادن به سخنرانی همسرش، سالن را ترک کرد!

ترامپ دو بار از همسرش پرسید آیا می خواهد سخنرانی کند اما ملانیا هر بار نپذیرفت و به دونالد پشت کرد.

سر انجام ملانیا تسلیم شد و از مردم به خاطر حمایتشان تقدیر کرد اما وقتی ترامپ او را از سکوی جایگاه به پایین هدایت کرد و از وی خواست روی صندلی ردیف جلو بنشیند، ملانیا سالن را ترک کرد و یکی از محافظین هم به دنبالش رفت!

ترامپ هم راهی جز شوخی با مردم برای ادامه سخنانش نداشت.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*