بيش از ٥٦ ايراني در زندان‌های آمريکا

زندان

بيش از ٥٦ ايراني به بهانه‌هاي واهي مرتبط با دورزدن تحريم‌ها در زندان‌هاي آمريکا به سر مي‌برند.

معاون امور بين‌الملل ستاد حقوق بشر از برگزاري جلسه‌اي در ستاد حقوق بشر درخصوص بررسي وضعيت ايرانيان زنداني در آمريکا با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي ذي‌ربط خبر داد و با اشاره به اينکه بيش از ٥٦ ايراني در زندان‌هاي آمريکا به سر مي‌برند، گفت: تعدادي از اين افراد به بهانه‌هاي واهي مرتبط با دورزدن تحريم‌ها در انتظار محاکمه به سر برده يا در حال گذراندن محکوميت خود هستند.

کاظم غريب‌آبادي با قدرداني از تلاش‌هاي وزارت خارجه در پيگيري وضعيت اين افراد و ساير ايرانياني که در خارج‌ از کشور گرفتار مشکلاتي شده‌اند، افزود: ظرفيت‌هاي حقوق‌بشري نيز از اين پس در کنار ظرفيت‌هاي سياسي و حقوقي براي کمک به اين هم‌وطنان قرار خواهد گرفت. از اين رو بررسي وضعيت ايرانيان زنداني در ساير کشورها نيز از اين منظر در جلسات آتي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*