آمریکا مشوق صدام در حمله به سوریه!

Iraq

یک گزارش محرمانه متعلق به سال ۱۹۸۳ میلادی نشان می دهد که آمریکا، صدام دیکتاتور عراق را تشویق کرده بود تا به بهانه تامین امنیت و حفاظت از خطوط نفت در دریای مدیترانه و منطقه خلیج فارس، به سوریه حمله کند.

گراهام فولیر مسئول سابق سیا که این گزارش محرمانه را تهیه کرده گفت: آمریکا باید به حافظ اسد (رئیس جمهور سابق سوریه) از سه طرف، یعنی عراق و اسرائیل و ترکیه فشار می آورد.

به نوشته روزنامه دیلی میل، در این گزارش آماده است: در مواجه شدن به سه جبهه، شاید حافظ اسد مجبور شود تا از ایده بستن خط لوله دست بردارند.

تهیه کنندگان این گزارش سری در آن زمان ابراز امیدواری کرده بودند که عراق را متقاعد به همکاری در این مسئله کنند، زیرا بستن خط لوله ممکن است برای بسیاری از کشورها زیان بار باشد.

در این گزارش همچنین آمده است: چه بسا عراق به سادگی با این درخواست موافقت نکند. اما باید این کشور را متقاعد کرد؛ بویژه که دارای نیروی هوایی کافی است که می تواند نیمی از آنها را علیه سوریه بکار بگیرد.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*