کارت قرمز برای کمک داور مست

داور یک مسابقه فوتبال در بریتانیا در اتفاقی جالب به کمک داور خود به خاطر داشتن حالت تهوع کارت قرمز نشان داد.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*