میانکاله یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده در شمال ایران است و آن را بهشت پرندگان خاورمیانه نیز می‌نامند.

میانکاله شامل پناهگاه حیات وحش و تالاب یکی از مهمترین مناطق حفاظت شده شمال ایران است که تنها تالاب آن متشکل از سه  تیپ زیستگاهی آبی  بوده و هر ساله در اوایل پاییز میزبان صدها هزار پرنده از عرض‌های شمالی دریای خزر بوده و این روند ت اواخر زمستان ادامه دارد.

غنای این زیستگاه در جهت تغذیه بیش از ۲۶۰ گونه پرنده اعم از مهاجر و بومی موجب آن شده که میانکاله را بهشت پرندگان خاورمیانه بنامند و این تنوع گونه‌ای موجب بازدید هزاران نفر از سراسر ایران و حتی کشورهای اروپایی به این منطقه می‌شود.

تالاب میانکاله یکی از زادگاه‌های اصلی و مهم ماهی‌های استخوانی و غضروفی دریای خزر است که اهمیت این تالاب را بیش از پیش یاد آور می‌شود. کمتر از یک و نیم قرن پیش بزرگترین گربه‌سان ایران (ببر هیرکانی) در این بهشت بی‌بدیل غرش می‌کرده که در کتب تاریخی به دفعات به آن اشاره شده است.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*