سنت باستانی مردم غنا در ساخت تابوت‌های عجیب

غنا کشوری باستانی با آداب و رسوم و سنن مختلف است. یکی از این سنت ها، ساختن تابوت به شکل وسایل روزمره زندگی است.

به گزارش صفحه اول، به نقل از وبسایت «بازغنا»، این سنت باستانی توجه بسیاری از رسانه های بین المللی را به خود جلب کرده است. در این رسانه ها از این سنت به عنوان یکی از روش های زیبا و احترام آمیز خاکسپاری یاد شده است.

در مناطق جنوبی غنا، تابوت ها به اشکال مختلفی همچون میوه‌ها، حیوانات یا وسایل مربوط به شغل افراد طراحی می شوند. این تابوت ها ممکن است به شکل دوربین، آناناس، ماهی، شیر  و یا حتی سوسک به عنوان نمادی از قبیله افراد باشند. دیگر تابوت ها به شکل هواپیما، قوطی یا شیشه نوشابه، تلفن همراه، توپ جنگی و یا حتی گونی آرد طراحی می شوند.

در غنای باستان تنها رؤسای قبایل و کشیش ها افتخار داشتن چنین تابوتی را داشتند. اما بعد ها این سنت در میان مردم عادی نیز رواج پیدا کرد.

 

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*