پای درختان هم به توئیتر باز شد!

پژوهشگران بلژیکی موفق به تولید نوعی فناوری شده‌اند که درختان می‌توانند با استفاده از آن به ما پیام دهند.

پژوهشگران دانشگاهی در بلژیک با یک فناوری شبیه فناوری به کار رفته در مچ‌بندهای ورزشی درخت‌ها را به حرف آورده‌اند.

آن ها با وصل کردن حسگر‌ به درختان، اطلاعات حیاتی آنها را جمع‌آوری می‌کنند. این اطلاعات سپس توییت می‌شوند.

هدف از این کار آگاه‌ کردن مردم نسبت به حفاظت از جنگل‌ها و محیط زیست است.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*