جویندگان طلا در ساحل عاج

gold

بشر در تاریخ، همیشه در جستجوی راهی برای تغییر و پیشرفت ناگهانی زندگانی خود بوده است. رویای یافتن طلا در معادن و رودخانه‌ها، مردمان بسیاری را از هزاران سال قبل تا به امروز مسحور خود کرده است .

مردمان شرق طلا را در خان نشین‌های آسیای میانه از شن های طلا دار در کرانه رودخانه یا از کنگلومراهای سنگهای طلا دار بدست می آوردند که از قلوه سنگ‌های صیقل شده و قطعات سنگهای گرانیت، دیاباز، کوارتز و جز این‌ها تشکیل شده است و سیمان آن رسی-ماسه ای یا رس است. طلاکاران از کلنگ و چنگک آهنی و دسته چوبی برای کندن قلوه سنگها، ملاقه از شاخ بز کوهی برای ریختن شنها، تشت چوبی، چرخ برای پلاس که بر روی آن شستشو انجام می گیرد، ظرف برای آب از کدو، چوب یا به شکل کلاه پوستی، چوب دستی برای ریختن قلوه سنگها از روی پلاس که آب ندیده باشد. کلنگی که با آن شن‌ها را می‌کندند و بر روی طبق می‌ریختند. طبق چوبی یا ظرف کوچک چوبی به شکل بیضی برای شستشوی نهایی طلا استفاده می‌کردند. طلا را در کوشکک یعنی قوطی نسبتاً کوچک چوبی بشکل مربع بدون در می‌ریختند. بسته به اینکه طلا از چه چیزی استخراج شده باشد روش گرفتن طلا عوض می‌شد. از آواری‌ها طلا بدست می‌آمد در حالیکه شن را در فنجان‌های چوبی بر روی پوست گوسفند یا نمد می‌شستند.

  در فصل بهار، زمانی که آب رودخانه پائین می رفت و قابل عبور می‌شد، در خان‌نشینهای بخارا اهالی محلی برای کار روانه می‌شدند و با خود طبق چوبی بلندی را می‌بردند. در حالیکه وارد آب می‌شدند، با فنجان از کف رودخانه شن بر‌می‌داشتند و در رودخانه یا در ساحل شروع به شستشوی طلا می‌کردند و طبق را می‌چرخاندند تا شن طلا‌دار در یک طرف جمع شود. این روش بسیار خسته کننده بود، زیرا برای آن وقت زیادی صرف می‌شد و طلا حتی در صورت کار بسیار سخت، تماماً شسته نمی‌شد.
در آمودریا و واخش نهرهای کوچکی درست می‌کردند که از آن آب از سراشیب می‌گذشت، شن وارد نهر می‌شد و بر روی پوست گوسفند که مستقیماً زیر جریان آب گذاشته بود می‌ریخت. طلاهای باقیمانده در پوست را بعداً جدا می‌کردند.

در برخی از مناطق در رودخانه چیچیک و در باختر پامیر در کف رودخانه‌ها در جایی که طلا فراوان بود فرش یا پوست گوسفند با پرزهای بلند را در آب بر عکس جریان آب می‌انداختند. آنها را برای مدتی در رودخانه می‌گذاشتند و سپس از آب بیرون می‌آوردند، خشک می‌کردند، سپس طلا را از آن جدا می‌کردند. گاهی نیز پوست گوسفند را در ساحل در شیب ملایمی می‌انداختند و آب را مستقیماً از رودخانه با شن بیرون می‌کشیدند و بر روی پوست می‌ریختند. در رودخانه بارتانگ شن طلادار را در آب بر روی پوست گوسفند با نمد می‌شستند.

گزارش تصویری زیر، روایتگر تلاش مردم کشور ساحل عاج برای یافتن طلا در رودخانه است.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*