بر اساس برآوردها، ۴ هزار و ۲۰۰ دین آسمانی و غیر آسمانی در سراسر جهان وجود دارد که هر کدام آئین های ویژه ای برای دعا کردن دارند.

در این گزارش نگاهی داریم به شیوه های مختلف دعا و نیایش در کشورهای مختلف جهان:

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*