چرا کبوترهای شهر مکه خاص هستند؟

کبوترهای شهر مکه

اگر به شهر مقدس مکه سفر کرده باشید متوجه می‌شوید که کبوترهای این شهر نسبت به سایر پرندگان ارجحیت دارند. اما واقعاً دلیل این امر چیست؟

به گزارش گروه اجتماعی نشریه صفحه اول زائران شهر مقدس مکه اجازه ندارند کبوترها را شکار کنند. افرادی که نسبت به این پرندگان رفتار خشونت آمیز داشته باشند و یا باعث مرگ آنها شوند باید به ازای هر کبوتر کشته شده یکی از احشام خود را قربانی کنند.

کبوترها در هرجایی از مکه رؤیت می‌شوند، در جاده‌ها، پیاده‌روها و بر روی ساختمان‌ها. حتی آسیب و حمله به تخم این پرندگان نیز در مکه ممنوع است.

اما واقعاً چرا کبوتران مکه چنین جایگاه ویژه‌ای دارند؟

به نوشته العربیه، محققان علت این امر را حضور کبوتران در سه رویداد مهم تاریخ اسلام می‌دانند:

  1. این کبوتران بازماندگان همان کبوترهایی هستند که از حضرت محمد (ص) در غار حرا محافظت کردند.
  2. اجداد این کبوترها در حمله ابرهه از کعبه محافظت کردند.
  3. این کبوتران در طول سیل ویرانگر زمان حضرت نوح (ع) نیز راهنمای آن حضرت بودند.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*