پادشاهی که برای سرگرمی، پنهانی خلبانی می‌کند!

پادشاهی که برای سرگرمی، پنهانی خلبانی می‌کند!

شاه هلند می‌گوید، ۲۱ سال است که به عنوان یک «سرگرمی» پاره‌وقت، پنهانی در «خطوط هوایی سلطنتی هلند» خلبانی می‌کند.

به گزارش نشریه صفحه اول «ویلیام الکساندر»، پادشاه هلند در گفتگو با روزنامه هلندی زبان «تلگراف» فاش کرده که در طول ۲۱ سال گذشته در برخی از پروازهای مسافربری شرکت «خطوط هوایی سلطنتی هلند» خلبانی می‌کرده است.

شاه الکساندر خلبانی پروازهای مسافری را یک «سرگرمی» پاره وقت نامیده و گفته است که در طول دو دهه گذشته ماهی ۲ مرتبه به عنوان کمک خلبان در کابین حاضر می‌شده است تا از فشار ناشی از وظایف سلطنتی خود رها شود.

او همچنین گفته که چون کمک خلبان بوده، می‌توانسته ناشناس باقی بماند و حتی وقتی با مسافران سخن می‌گفته نیز خود را معرفی نمیکرده است.

پادشاه هلند در این گفتگو اظهار داشت: شما یک هواپیما، مسافر و خدمه آن را در اختیار دارید و در قبال آنها مسئول هستید. نمی‌توانید مشکلات‌تان را از زمین به آسمان‌ها ببرید. باید کاملا خود را از آنها قطع کرده و روی چیز دیگری تمرکز کنید. همین مسئله آرامش‌بخش‌ترین بخش پرواز برای من است.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*