محیط شهرها بیشتر به گیاهان بوته‌ای نیاز دارد

محیط شهرها بیشتر به گیاهان بوته‌ای نیاز دارد

محققان معتقدند که استفاده از گیاهان بوته‌ای در اطراف ساختمان‌های بلند، بیشتر از درختان می‌تواند به کاهش میزان آلودگی هوا کمک کند.

به گزارش گروه اجتماعی نشریه صفحه اول با اینکه تصور می‌شود درختانی که در هوای آزاد قرار دارند می‌توانند آلودگی هوا را به خود جذب کنند، اما دانشمندان اخیراً دریافته‌اند که کاشت گیاهان بوته‌ای در محیط اطراف ساختمان‌های بلند بیشتر به کاهش آلودگی کمک می‌کند.

به نوشته «بی بی سی»، گیاهانی که ارتفاع کمتری دارند می‌توانند سموم و آلودگی‌ها را در ارتفاع پایین نگه دارند تا مردم مستقیماً در معرض آلاینده‌های مضر قرار نگیرند.

محققان معتقدند در صورتی که عرض خیابان کافی باشد، استفاده از گیاهان کوتاه‌تر و کم ارتفاع در بین پیاده‌رو و خیابان تأثیر بسزایی در کاهش میزان آلودگی هوا خواهد اداشت.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*