مجازات اعدام در ترکیه اخراج این کشور را از اتحادیه ی اروپا به دنبال خواهد داشت

مجازات اعدام در ترکیه

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که ترکیه در صورت از سر گرفتن مجازات اعدام از اتحادیه ی اروپا اخراج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، با اشاره به خطوط قرمز اتحادیه ی اروپا اذعان کرد «از سر گرفتن مجازات اعدام در ترکیه به منزله ی پایان مذاکرات اتحادیه ی اروپا با این کشور خواهد بود.»

دولت آنکارا از مجلس این کشور خواسته پس از رای گیری آوریل درمورد ادامه ی ریاست جمهوری اردوغان، مجازات اعدام را  بار دیگر به قوانین ترکیه بازگرداند.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*