قوانین عجیب مدرسه انگلیسی: سکسکه و پوشیدن کت ممنوع!

تنبیه دانش‌آموزان

مدرسه‌ای در انگلیس قوانین جدیدی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته که در آن سکسکه کردن و پوشیدن کت در داخل مدرسه ممنوع است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی «صفحه اول»، دانش‌آموزان مدرسه‌ای در انگلستان باید دفترچه‌ای را با خود به همراه داشته باشند که در آن نحوه رفتار آنها در محیط مدرسه و پیشرفت‌هایشان نوشته شده است. هر چه رفتار دانش‌آموزان بهتر باشد، نمره بیشتری کسب می‌کنند.

با این حال به نظر می‌رسد والدین خیلی از این موضوع راضی نیستند. آن‌ها مخالف قوانین جدیدی هستند که مدرسه در نظر گرفته است.

یکی از این والدین در این رابطه می‌گوید: «دختر من نمره انضباط پایین گرفته است، فقط به دلیل اینکه در کلاس سکسکه کرده است!
واقعاً سکسکه کردن رفتار ناشایست محسوب می‌شود؟»
وی ادامه می‌دهد: «من متوجه هستم که قوانین باید وجود داشته باشد، اما آنها خیلی سخت می‌گیرند و این موضوع اگر ادامه پیدا کند جلوی یادگیری بچه‌ها را می‌گیرد. این قوانین قطعاً باید تغییر کنند.»

همچنین دانش‌آموزان زیادی نیز به علت پوشیدن کت در داخل ساختمان مدرسه نمره انضباط پایین گرفته‌اند که این موضوع نیز به شدت والدین را ناراحت کرده است.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*