زاغکی سطل زباله‌ای دید!

زاغکی سطل زباله‌ای دید!

حتماً همه ما شعر زاغ و روباه که در کتاب‌های دوران دبستان بود را به یاد داریم؛ در این شعر کلاغ قصه موجودی ساده لوح بود و به هنگام صحبت کردن با روباه پنیر خود را از دست می‌داد، اما گویا در عالم واقعیت کلاغ‌ها بسیار باهوش هستند.

به گزارش گروه اجتماعی نشریه صفحه اول کلاغ‌ها یکی از باهوش‌ترین انواع پرندگان هستند و می‌دانند که چطور باید منطقی فکر کنند تا برای خود غذا بیابند.

در ادامه ویدئوی «نشنال جئوگرافی» از یک کلاغ را مشاهده می‌کنید که از هوش خود استفاده می‌کند تا درب سطل زباله را بازکند.

این ویدئو که در شهر هینز آلاسکا گرفته شده است به ما نشان می‌دهد چگونه یک کلاغ با مغزی به اندازه گردو می‌تواند یکی از باهوش‌ترین گونه‌های پرندگان باشد.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*