ترامپ می‌خواهد کودکان را از مادرانشان جدا کند!

دونالد ترامپ

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً پیشنهاد داده است که کودکان مهاجر را از مادرانشان جدا کند تا از ورود مهاجران غیرقانونی به آمریکا جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار میز بین‌الملل «صفحه اول»، بر اساس این قانون که اخیراً مطرح شده است مقامات آمریکایی می‌توانند زنان و کودکانی را که به صورت غیر قانونی وارد خاک آمریکا می‌شوند از یکدیگر جدا کنند.

وبسایت «میرور» نوشت، از دلایل این پیشنهاد جلوگیری از مهاجرت مادران و کودکان به کشور آمریکاست.

بر اساس این طرح کودکانی که از مادرشان جدا شوند تا زمانی که یکی از اقوام آمریکایی یا سرپرست دولتی حضانت آنها را بر عهده بگیرد، در پناهگاه‌های مخصوصی نگه داری می‌شوند.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*