بانوی انگلیسی پای خود را قطع کرد تا بتواند مادر شود!

خانم انگلیسی

بانوی شجاع انگلیسی که به دلیل بیماری پا مجبور بود روزانه ۷۰ قرص مصرف کند، پای خود را قطع کرد تا بتواند مادر شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی «صفحه اول»، ربکا لوئیس ۳۹ ساله، که از ناحیه پا دچار بیماری بود و روزانه ۷۰ عدد قرص مصرف می‌کرد تصمیم گرفت پای خود را قطع کند تا بتواند سرپرستی کودکی را بپذیرد.

وبسایت «میرور» نوشت، بیماری عضلانی که ربکا در پای خود داشت توانایی راه رفتن را از وی گرفته بود و به همین علت پرورشگاه نیز اجازه سرپرستی کودک را به وی نمی‌داد. در نهایت او تصمیم گرفت تا پای خود را قطع کرده و از پای مصنوعی استفاده کند.

او که همیشه رویای مادر بودن را در سر داشت هم‌اکنون توانسته است سرپرستی کودکی را بر عهده بگیرد و رویای خود را به واقعیت تبدیل کند.

پای مصنوعی

 

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*