اسرائیل نیروگاه برق روستای فلسطینی را دزدید

اسرائیل نیروگاه برق روستای فلسطینی را دزدید

نظامیان صهیونیست با حمله به یک روستای فلسطینی، تمامی تجهیزات نیروگاه خورشیدی این روستا را به سرقت بردند.

به گزارش نشریه صفحه اول ساکنان روستای فقیر «جبت الذهب» واقع در کرانه باختری اواخر سال گذشته میلادی بعد از چندین دهه زندگی بدون برق، با استفاده از کمک‌های خارجی یک نیروگاه برق خورشیدی تاسیس کردند. تا اینکه چند روز پیش، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به این روستا حمله کردند و تمامی تجهیزات این نیروگاه را از جا کنده و به سرقت بردند.

بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی «واشنگتن پست»، ‌نظامیان صهیونیست با تسلیحات جنگی و به همراه تیمی از کارگران، به این روستای کوچک حمله کردند و پروژه ۴۰۰ هزار دلاری نیروگاه خورشیدی جبت الذهب را تنها چند ماه بعد از راه‌اندازی آن، نابود کردند.

به گفته روستاییان، اسرائیلی‌ها تمامی تجهیزات الکترونیکی این نیروگاه را به همراه ۹۶ صفحه خورشیدی آن از جا کندند و با خود بردند. در این میان به برخی از تجهیزات نیز آسیب رسید.

با رسانه‌ای شدن این سرقت، مقام‌های رژیم صهیونیست مدعی شدند که ساخت نیروگاه برقی در این روستای کرانه باختری که با اهداف بشردوستانه انجام شده، غیرقانونی بوده است.

رژیم اشغالگر قدس، ۶۰ درصد از کرانه باختری را تحت کنترل دارد و شهرک‌سازی‌های غیرمجاز اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی حتی صدای اعتراض دوستان اسرائیل و سازمان ملل را نیز بلند کرده است.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*