مقررات‌زدایی، راه نجات اقتصاد ایران

مقررات‌زدایی، راه نجات اقتصاد ایران

امیرحسین خالقی، دکترای سیاست‌گذاری دانشگاه تهران در یادداشتی برای شماره امروز چهارشنبه (۵ مهر) روزنامه اقتصادی «دنیای اقتصاد»، مقررات زدایی از اقتصاد ایران را مهم‌ترین راه‌حل برای تقویت و رقابتی کردن اقتصاد کشور دانست.

در این یادداشت می‌خوانیم: سه عامل مهمی که کار اهالی کسب و کار و اقتصاد را سخت کرده است به ترتیب «دشواری‌های تامین مالی»، «بوروکراسی دولتی ناکارآمد» و «نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها» است. مشکل اساسی را باید در ساختار قانونی و حقوقی و مقررات و رویه‌های پرشمار جست‌وجو کرد، می‌توان در گزارش رقابت‌پذیری هم دید که ایران از یک طرف در تعامل با دیگر کشورهای جهان با «نظام تعرفه‌ای ناکارآمد»، «موانع متعدد سرراه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم»، همچنین «غیاب بنگاه‌های خارجی در اقتصاد کشور» روبه‌رو است، از طرف دیگر در داخل هم چارچوب قانونی مناسبی برای «اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و به ویژه حمایت از سهامداران خُرد»، «سازوکارهای حاکمیت شرکتی» و «روال‌های گزارش‌دهی و ممیزی معتبر» وجود ندارد.

از همین کاستی‌ها می‌توان راه بهبود رقابت‌پذیری برای پیشرفت اقتصادی کشور را هم پیشنهاد کرد. اقتصاد ایران نیازی به مقررات پرشمار و مجوزهای متعدد ندارد، بلکه گمشده آن حداقلی از قانون‌های «خوب» است. باید اجازه داد قانون‌های خوب جای صلاحدید و خرده‌فرمایش‌های بوروکرات‌های دولت را بگیرد و آن قانون‌های حداقلی هم برای نظم دادن و عمل بهتر اهالی اقتصاد است. منشأ آن قانون‌ها هم نظر دولتی‌ها نیست، بلکه علم، خرد جمعی و تجربه اهل فن است. تعامل با دنیا و باز کردن اقتصاد به سوی جهان هم جهت‌گیری‌ای است که شاید پیشبرد آن بیش از هر چیز نیازمند اجماع اهالی سیاست است.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*