چهار شنبه سوری آخرین شب چهارشنبه‌ (سه شنبه شب) اسفندماه هر سال است که ایرانیان همه با هم با خوشحالی این شب را جشن می‌گیرند و آداب و رسوم زیبا و خاصی برگزار می‌کنند.

واژه «چهارشنبه‌سوری» از دو واژه چهارشنبه که نام یکی از روزهای هفته‌است و سوری که به معنی سرخ است ساخته شده‌است.
یکی از مرسوم ترین و قدیمی‌ترین آداب این شب، آتش افروختن و جَستن از روی آن و شادی کردن در کنار آتش است.
مردم تهران در شب چهارشنبه پایان سال علاوه بر به جا آوردن این رسم کهن، فانوس آرزو هم روشن کردند.
روشن کردن فانوس آرزو یکی از سنت های شرق دور است که مدتی است در شب چهارشنبه سوری انجام می شود.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*