بحران بانکی را جار نزنید!

بحران بانکی را جار نزنید!

عضو پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشتی از الزامات برخورد رسانه‌ای با پدیده هراس بانکی و نادرست بودن رسانه‌ای کردن ادعای وجود بحران بانکی در کشور، نوشت.

به گزارش نشریه صفحه اول دکتر مهرداد سپهوند، عضو پژوهشکده پولی و بانکی نوشت: اخیراً در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اخبار و تحلیل‌هایی درباره بحران بانکی مطرح می‌شود که اصلاً نمی‌پسندم. بحران بانکی مثل یک رسوایی اخلاقی است که تا محرز نشده نباید آن را جار زد. حتی احتیاط بیشتری در این مورد لازم است، چراکه پیامدهای آن ممکن است از یک بانک فراتر رود و دامن بانک‌های دیگر را هم بگیرد. ممکن است فکر ‌کنیم که بانک هم یک‌جور کسب و کار است مثل کسب و کارهای دیگر، اما این طور نیست، بانک خیلی متفاوت است. آنچه در کسب و کار بانک مایه اصلی و منبع حیات است، نه سرمایه است و نه حتی سپرده سپرده گذاران، اصل منبع بانک که آن را چون خزانه‌ای بی انتها و همیشه آماده برای پرداخت پول می‌سازد فقط اعتماد است و نه چیز دیگر. اگر این اعتماد از بین برود مستحکم‌ترین و قوی‌ترین بانک‌ها هم یک دقیقه دوام نمی‌آورند. آن معجزه‌ای که بانک را قادر می‌سازد تا با سپرده‌های جاری و مدت داری که اغلب حداکثر یک ساله هستند وام‌های پنج ساله و ده ساله بدهند همین اعتماد است. والا اگر اعتماد از دست برود و مردم پولشان را بخواهند، برای بانک‌هایی که پول‌ها را به وام گیرندگان داده و رفته چیزی در دست نیست که به دست سپرده‌گذارانی که پولشان را مطالبه می‌کنند بدهند. حال تصور کنید در یک موضوع تخصصی و بسیار تخصصی چون بحث بحران بانکی هر شیر‌پاک خورده‌ای قلم را بردارد، یا نه گوشی موبایلش را به دست بگیرد، و کلی قلم فرسایی کند. همین خودش می‌تواند بحران آفرین باشد.

پاسخ بدهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

*